Orezy stromov a starostlivosť o dreviny


Špecialisti na arboristiku

image
 

Naša hlavná činnosť sa zameriava na komplexnú starostlivosť o dreviny a výrub stromov v extrémnych podmienkach. Dbáme nato, aby nebol odrezaný žiaden konár bez objektívneho dôvodu. Zasahujeme všade tam, kde nie je klasický výrub zo zeme možný, alebo je rizikový (napr. v blízkosti budov, elektrického vedenia, v miestach kde nie je možné strom vyrúbať bezpečne od pňa). Rizikový výrub sa môže vykonávať po celý rok v prípade, že strom je natrvalo poškodený, prípade sa výrazne zhoršil jeho stav. Výrub stromov realizujeme formou výškových prác v korune stromu pomocou stromolezeckej techniky, prípadne z plošiny.

Mimo samotných výrubov sa zameriavame na:
bezpečnostné rezy (odstránenie suchých, zlomených konárov, ktoré svojim stavom a veľkosťou bezprostredne ohrozujú bezpečnosť v blízkosti stromu),
redukčné rezy (redukcia koruny stromu vzhľadom k prekážke, ktorou môže byť dom alebo el. vedení),
zdravotné rezy (odstránenie suchých konárov stromu s ohľadom na jeho vitalitu).

Odborné realizácie vykonávame v súkromných záhradách, firmách i v štátnom sektore. Stromy vyrubujeme a ošetrujeme pre obce, mestá, všade tam, kde sú naše služby žiadané.

Tip

V prípade kalamitných stavov dokážeme zaistiť pomoc pri likvidácii prasknutej dreviny následkom vetru, úderu bleskom, preťažením snehom,...

Oslovte nás a my sa o všetko postaráme!
 
 

SLOVASTAV, s.r.o.

Vlastenecké nám. 8
Bratislava
TEL: +421 948 545 788
E-MAIL: info@slovastav.sk
Naša pôsobnosť
  • Orezy stromov
  • Čistenie koruny stromu
  • Likvidácia drevín
  • Arboristika profsionálne
  • Redukcia koruny stromov
 

Údržby fasád
Čistenie budov
Izolácie striech
Výškové práce